ฉากกั้นห้องแบบเจาะช่องลายใบเมเปิ้ล
ฉากกั้นห้องแบบเจาะช่องลายใบเมเปิ้ล
ฉากกั้นห้องชนิดเจาะช่องแสง สี05 ใช้ช่องแสงลายใบเมเปิ้ล เสริมคานด้านบน ตามรูปเป็นพื้นที่บริเวณชั้น2ติดฉากเพื่อกั้นพื้นที่บริเวณบันได้ทางลง1ชุดและกั้นแบ่งพื้นที่บริเวณโถงชั้นบนอีก1ชุด เพื่อแบ่งเป็นห้องขึ้นมา

ฉากกั้นห้อง มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดธรรมดา(แบบทึบ) ชนิดมีช่องแสง และ ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น ใช้สำหรับกั้นแอร์ทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนักมีส่วนช่วยประหยัดค่าไฟ หรือ ใช้กั้นแบ่งห้องขนาดใหญ่ให้เป็นห้องเล็ก
รูปแบบการเปิดปิดฉากสามารถสั่งผลิตให้เปิดแยกจากตรงกลางหรือพับเก็บแบบเปิดปิดข้างเดียว ได้ตามต้องการ วัสดุที่ใช้ผลิตฉากกั้นห้องทุกแบบจะผลิตจากพีวีซี(PVC)เหมือนกันทั้งหมด แตกต่างกันแค่ตัวโครงสร้างของตัวฉากเท่านั้น โดยฉากกั้นแบบญี่ปุ่น(ใบกว้าง12.5ซม. หนา1.2ซม.) จะมีโครงที่ใหญ่กว่าฉากแบบทึบหรือฉากรุ่นเจาะช่องแสง (ใบกว้าง 85ซม. หนา 0.6ซม.)