ฉากกั้นห้องรุ่นเจาะช่องแสง ลายใบเมเปิ้ล(เสริมคานด้านบน)
ฉากกั้นห้องรุ่นเจาะช่องแสงลายใบเมเปิ้ล
ฉากกั้นห้องผลิตจากพีวีซีรุ่นเจาะช่องแสง ใช้ช่องแสงลายใบเมเปิ้ล ติดตั้งโดยเสริมคานอลูมิเนียมด้านบนเพื่มความแข็งแรง และ เพิ่มจำนวนช่องแสงจาก3แถวเป็น4แถว เพื่อความสวยงาม แบ่งห้องเป็น2ส่วนเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ฉากกั้นห้อง มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดธรรมดา(แบบทึบ) ชนิดมีช่องแสง และ ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น ใช้สำหรับกั้นแอร์ทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนักมีส่วนช่วยประหยัดค่าไฟ หรือ ใช้กั้นแบ่งห้องขนาดใหญ่ให้เป็นห้องเล็ก
รูปแบบการเปิดปิดฉากสามารถสั่งผลิตให้เปิดแยกจากตรงกลางหรือพับเก็บแบบเปิดปิดข้างเดียว ได้ตามต้องการ วัสดุที่ใช้ผลิตฉากกั้นห้องทุกแบบจะผลิตจากพีวีซี(PVC)เหมือนกันทั้งหมด แตกต่างกันแค่ตัวโครงสร้างของตัวฉากเท่านั้น โดยฉากกั้นแบบญี่ปุ่น(ใบกว้าง12.5ซม. หนา1.2ซม.) จะมีโครงที่ใหญ่กว่าฉากแบบทึบหรือฉากรุ่นเจาะช่องแสง (ใบกว้าง 85ซม. หนา 0.6ซม.)