วอลล์เปเปอร์ลายไทย
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์และบอร์ดเดอร์ลายเทพพนม
รูปแบบการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ลายไทย

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
LT-038
บอร์เดอร์ลายเทพพนม
BDLT-057
ลายกรวยเชิง
BDLT-058