วอลล์เปเปอร์ลายไทย
ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง)และบอร์ดเดอร์ลายเทพพนม
รูปแบบการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ลายไทย

ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง)
LT-042
บอร์เดอร์ลายเทพพนม
BDLT-054
ลายกรวยเชิง
BDLT-053