คอนโด ลา วี ออง โรส เพลส La Vie En Rose Place

งานผ้าม่าน>คอนโด ลา วี ออง โรส เพลส สุขุมวิท

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ คอนโด ลา วี ออง โรส เพลส La Vie En Rose Place

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง )


ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ คอนโด ลา วี ออง โรส เพลส La Vie En Rose Place

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง )


ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ คอนโด ลา วี ออง โรส เพลส La Vie En Rose Place

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง )