ผลงานติดตั้งที่หมู่บ้าน มัณฑนา รัตนาธิเบศร์

ผลงานผ้าม่านในโครงกาหมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์

งานติดตั้งผ้าม่านสองชั้นบริเวณโถงล่างรับแขกใช้ผ้าทึบสีเขียวอ่อนมีลายในตัวและผ้าโปร่งขาว รางเป็นรางโชว์เหล็ก 19 มม.


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้นรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์

ม่านจีบสองชั้นบริเวณโถงชั้นล่างส่วนรับแขก ผ้าทึบเป็นผ้าพื้นสีน้ำตาลอ่อนและผ้าใช้โปร่งสีครีม ติดตั้งโดยใช้รางตัวเอ็ม


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้นรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์

ผ้าม่านแบบจีบ ติดซ้อนสองชั้นโดยใช้ผ้าทึบสีเขียวอ่อนและผ้าโปร่งขาวบริเวณประตูหน้าโซนรับแขก ติดโดยใช้รางโชว์แบบเหล็ก19มม.


ผ้าม่าน ม่านพับ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ผ้าม่าน ม่านพับ  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ผ้าม่าน ม่านจีบรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์

ผ้าม่านแบบม่านจีบรางโชว์ (รางเหล็ก19มม.) บริเวณโถงรับแขกชั้นล่าง บริเวณหน้าต่างบานเล็กเลือกใช้ม่านพับ ผลงานติดตั้งหมู่บ้าน มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ผ้าม่าน ม่านจีบรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ผ้าม่าน ม่านจีบรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์

ผ้าม่านแบบม่านจีบ รางที่ใช้เป็นรางโชว์เหล็กขนาด 19มม. ผ้าทึบเป็นพื้นสีน้ำตาลอ่อน


ผ้าม่าน ม่านจีบรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ผ้าม่าน ม่านจีบรางโชว์  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ม่านพับ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ม่านพับ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ม่านพับ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ม่านพับ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์


ม่านพับ มัณฑนา รัตนาธิเบศร์