ผลงานหมู่บ้าน มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์

ผลงานการติดตั้งที่หมู่บ้าน มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์

ผ้าม่าน ม่านจีบ  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์

ผลงานผ้าม่านโครงการ มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์ บริเวณประตูหลังส่วนทานข้าว เป็นม่านจีบสีน้ำตาลลายทางใช้รางตัวเอ็ม และติดม่านพับในส่วนของหน้าต่างบ้านเล็ก


ผ้าม่าน ม่านจีบ  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์


ผ้าม่าน ม่านพับ  มัณฑนา  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์


ผ้าม่าน ม่านจีบ  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์


ผ้าม่าน ม่านจีบ  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์


ผ้าม่าน ม่านพับ  มัณฑนา  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์


ผ้าม่าน ม่านพับ  มัณฑนา  มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์