หมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์

ผลงานผ้าม่านในโครงกาหมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์

ม่านจีบสองชั้น นันทวัน ศรีนครินทร์


ม่านจีบสองชั้น นันทวัน ศรีนครินทร์

ม่านจีบสองชั้นบริเวณโถงชั้นล่างส่วนรับแขก ผ้าทึบเป็นผ้าพื้นสีน้ำตาลอ่อนและผ้าใช้โปร่งสีครีม ติดตั้งโดยใช้รางตัวเอ็ม


ม่านจีบสองชั้น (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง) นันทวัน ศรีนครินทร์


ม่านพับ นันทวัน ศรีนครินทร์


ม่านพับ นันทวัน ศรีนครินทร์


ม่านพับ นันทวัน ศรีนครินทร์