บ้านปลูกเอง

ผลงานบ้านปลูกเอง

ม่านพับ

ม่านพับ


ม่านพับ

ม่านพับ


ผ้าม่าน ม่านจีบ

ม่านจีบ


ผ้าม่าน ม่านจีบ

ม่านจีบ


สายรัดผ้าม่าน

สายรัดม่าน


ม่านม้วน dimout

ม่านม้วน


ม่านม้วน sunscreen

ม่านม้วน


ม่านม้วน dimout

ม่านม้วน


ม่านม้วน dimout

ม่านม้วน


ม่านไม้ไผ่ มู่ลี่ไม้ไผ่

ม่านไม้ไผ่


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น รางโชว์

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง)


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น รางโชว์

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง)


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น รางโชว์

ม่านจีบรางโชว์


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง)


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น

ม่านจีบสองชั้น (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง)


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น

ม่านจีบสองชั้น (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง)


ม่านพับ

ม่านพับ


ผ้าม่าน ม่านจีบ

ม่านจีบ


ผ้าม่าน ม่านจีบ

ม่านจีบ


สายรัดผ้าม่าน

สายรัดผ้าม่าน


สายรัดผ้าม่าน

สายรัดผ้าม่าน