ผลงานติดตั้งม่านหมู่บ้าน ปาริชาต สุวินทวงศ์

ผลงานติดตั้งม่านหมู่บ้าน ปาริชาต สุวินทวงศ์

ม่านจีบสองชั้น ปาริชาต สุวินทวงศ์

งานผ้าม่านจีบสองชั้น ผ้าทึบเป็นผ้าลายในตัวสีครีมอ่อนๆและผ้าโปร่งสีขาว ใช้รางตัวซีในการดึงเปิดปิด หน้างานอยู่ที่หมู่บ้านปาริชาต สุวินทวงศ์ บริเวณโถงล่างรับแขก


ม่านจีบสองชั้น ปาริชาต สุวินทวงศ์

ม่านจีบสองชั้นผ้าทึบและผ้าโปร่ง


ม่านจีบสองชั้น ปาริชาต สุวินทวงศ์


ม่านปรับแสง ปาริชาต สุวินทวงศ์

ผลงานติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งชนิดใบใยสังเคราะห์แบบแสงผ่านได้(dimout)สีชมพูอ่อน ติดตั้งบริเวณส่วนทางอาหาร งานในโครงการหมู่บ้านปาริชาต สุวินทวงศ์


ม่านปรับแสง ปาริชาต สุวินทวงศ์

ม่านปรับแสงแนวตั้งแบบไม่ทึบแสง