หมู่บ้าน ปรัชญาการ์เดนโฮม

หมู่บ้าน ปรัชญาการ์เดนโฮม

ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น  ปรัชญาการ์เดนโฮม

ม่านจีบสองชั้น ( ผ้าทึบ+ผ้าโปร่ง )


ม่านปรับแสง ปรัชญาการ์เดนโฮม

ม่านปรับแสงแนวตั้ง


ม่านปรับแสง ปรัชญาการ์เดนโฮม

ม่านปรับแสงแนวตั้ง


ม่านจีบ  ปรัชญาการ์เดนโฮม

ม่านจีบ


ม่านม้วน ปรัชญาการ์เดนโฮม

ม่านม้วน


ม่านม้วน ปรัชญาการ์เดนโฮม

ม่านม้วน