ผลงานติดตั้งหมู่บ้าน พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ผลงานติดตั้งหมู่บ้าน พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์


ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

บริเวณห้องพักผ่อนชั้น2 ลูกค้าเลือกใช้เป็นผ้าblackoutในตัวสีครีมอ่อนๆคู่กับผ้าโปร่ง ส่วนรางม่านใช้เป็นรางโชว์อลูมิเนียม26มม.ลายไม้รุ่นมีลูกล้อช่วยให้ดึงเปิดปิดได้สะดวกกว่ารางโชว์อลูมิเนียมขนาด 26มม.ทั่วไป


ม่านจีบสองชั้นรางโชว์  พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์


ม่านจีบสองชั้น พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ผลงานติดตั้งผ้าม่าน แบบจีบสองชั้นโดยผ้าทึบเป็นผ้าชนิดทึบแสงติดคู่กับผ้าโปร่งสีขาวโดยใช้รางตัวเอ็ม บริเวณห้องทำงาน


มู่ลี่ไม้ 50 มม. พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

มู่ลี่ไม้ขนาด50 มม.


มู่ลี่ไม้ 50 มม. พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ


ม่านม้วน sunscreen  พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ม่านม้วน sunscreen


ม่านม้วน sunscreen  พรีเมี่ยม เพลส เกษตรนวมินทร์-มัยลาภ

ม่านม้วน sunscreen