ผลงานที่หมู่บ้าน บ้านพฤกษ์ลดา

ผลงานที่หมู่บ้าน บ้านพฤกษ์ลดา

ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น  บ้านพฤกษ์ลดา

ผลงานติดตั้งผ้าม่านโครงการบ้านพฤกษ์ลดา บริเวณส่วนรับแขก บริเวณประตูใหญ่เลือกติดเป็นผ้าม่านจีบสองชั้นใช้รางตัวเอ็มช่วยให้การเปิดปิดม่านทำได้สะดวก ผ้าทึบที่เลือกเป็นผ้าพื้นสีครีมช่วยให้ห้องดูสว่าง และผ้าโปร่งขาวช่วยให้แสงไม่หลอกสายตา


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้น  บ้านพฤกษ์ลดา

ม่านจีบสองชั้น (ผ้าทึบ + ผ้าโปร่ง)


ผ้าม่าน ม่านจีบ บ้านพฤกษ์ลดา


ผ้าม่าน ม่านจีบ  บ้านพฤกษ์ลดา


ผ้าม่าน ม่านจีบ  บ้านพฤกษ์ลดา

ม่านจีบ