คอนโด ดิ แอลโคฟ ทองหล่อ The Alcove

ผลงานติดตั้ง ผ้าม่าน คอนโด ดิ แอลโคฟ ทองหล่อ The Alcove

ผ้าม่าน ม่านจีบผ้าทึบและผ้าโปร่ง คอนโด ดิ แอลโคฟ ทองหล่อ The Alcove

ผ้าม่านจีบ ทึบแสง + ผ้าโปร่ง


ผ้าม่าน ม่านจีบผ้าทึบแสงในตัว คอนโด ดิ แอลโคฟ ทองหล่อ The Alcove

ผ้าม่านจีบทึบแสง