เดอะ เมทโทร พระราม9

ผลงานติดตั้ง ผ้าม่าน ม่านพับ มู่ลี่ไม้ เดอะ เมทโทร พระราม9

ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ เดอะ เมทโทร พระราม9

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ เดอะ เมทโทร พระราม9

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์


ผ้าม่าน ม่านจีบสองชั้นรางโชว์ เดอะ เมทโทร พระราม9

ม่านจีบสองชั้นรางโชว์


มู่ลี่ไม้ เดอะ เมทโทร พระราม9

มู่ลี่ไม้ 50มม.