ลักษณะการใช้งานม่านม้วนระบบสปริงล็อก
การใช้งานม่านม้วนระบบสปริงล็อก

รางม่านม้วนระบบสปริงล็อก การทำงานจะมีตัวสปริงอยู่ภายในตัวม่านม้วนการใช้งานในการปิดม่านทำได้โดยการดึงตัวม่านลง ส่วนในการเปิดม่านทำได้โดยการปลดล็อกสปริงแล้วตัวม่านจะค่อยๆม้วนกลับขึ้นไปได้เอง
ไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากใช้งานค่อนข้างยาก อีกทั้งสปริงอาจมีปัญหาได้ในอนาคต