ม่านพับลายตารางติดตั้งบริเวณประตูห้องนอน
ม่านพับลายตารางติดตั้งบริเวณประตูห้องนอน แกรนคาแนล Grand Canal
ประตูห้องนอนติดตั้งม่านพับแบ่งม่านออกเป็น2ชิ้นซ้ายและขวาเปิดปิดด้วยระบบโซ่ดึง ผลงานหมู่บ้านแกรนคาแนลประชาชื่น

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้