ลักษณะการใช้ม่านพับกับหน้าต่างแบบBayView
ลักษณะการใช้ม่านพับกับหน้าต่างแบบBayView  มัณฑนา รัตนาธิเบศร์
รูปแบบการติดตั้งผ้าม่านแบบพับกับหน้าต่างแบบเบย์ วินโดย์ ติดม่านโดยแบ่งม่านออกเป็น4ชิ้นดึงเปิดปิดโดยใช้โซ่ดึง ผลงานหมู่บ้านมัณฑนา รัตนาธิเบศร์

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้