ตัวอย่างงานม่านพับสีน้ำตาลกุ้นขอบขาวห้องนอน เดอะ แพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 38
ตัวอย่างงานม่านพับสีน้ำตาลกุ้นริมสีขาวห้องนอน
ม่านพับแบบกุ้นริมด้านข้างระบบโซ่ดึงเพิ่มความสวยงามผลงานการติดตั้งผ้าม่านโครงการ เดอะ แพลนท์ เอสทีค ซอย พัฒนาการ38 ผ้าที่ใช้เป็นผ้าแบบไม่ทึบแสงตัวผ้าสีน้ำตาลกุ้นด้านข้างด้วยผ้าสีขาว

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้