ม่านพับหน้าต่างสีน้ำเงินกุ้นขอบสีขาวด้านข้าง ผลงาน the plant estique พัฒนาการ 38
ม่านพับหน้าต่างสีน้ำเงินกุ้นขอบสีขาวด้านข้าง
รูปแบบงานติดตั้งม่านพับหน้าต่างแบบกุ้นริมตัวม่านพับสีน้ำเงินด้วยผ้าสีขาวเพิ่มมิติให้ตัวม่าน หน้างานโครงการ เดอะ แพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ38

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้