รูปแบบม่านพับกุ้นขอบ ใช้ผ้าพื้นสีครีมกุ้นขอบสีส้มเพิ่มความสวยงาม ณ หมู่บ้าน พิชชานันท์ ลาดพร้าว71
รูปแบบม่านพับกุ้นขอบ ใช้ผ้าพื้นสีครีมกุ้นขอบสีส้มเพิ่มความสวยงาม หมู่บ้าน พิชชานันท์ ลาดพร้าว71
ตัวอย่างม่านพับแบบกุ้นขอบ ผ้าที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นผ้าสีครีมกุ้นขอบสีส้มแบ่งม่านเป็น2ชุดตามช่องหน้าต่าง หน้างานห้องนอนเล็กหมู่บ้านพิชชานันท์ ลาดพร้าว71

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้