ม่านพับลายทาง ผลงานที่หมู่บ้าน ชวนขื่น โมดัส
ม่านพับลายทาง ชวนชื่น โมดัส
ผลงานการติดผ้าม่านแบบม่านพับบริเวณห้องทานอาหาร เนื้อผ้าชนิดแสงผ่านได้ลายทางในตัว หน้างานหมู่บ้านชวนชื่น โมดัส

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้