ตัวอย่างการติดม่านพับบริเวณห้องนอนใหญ่ ซับหลังด้วยผ้าblackout
ตัวอย่างการติดม่านพับบริเวณห้องนอนใหญ่ มัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์
ม่านพับห้องนอนใหญ่ติดตั้งม่านพับมีผ้าblackoutซับด้านหลังเพื่อลดแสงเข้ามาในห้อง งานติดตั้งหมู่บ้านมัณฑนา วงแหวนเทพารักษ์

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องจากไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึง โดยตัวเกียรจะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ม่านพับที่ดีเมื่อพับเก็บจะต้องมีการไล่ระดับชั้นของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน ซึ่งทางร้านเราสามารถคำนวนขนาดตรงนี้ให้เหมาะสมกับความสูงของหน้าต่าง,ประตูของลูกค้าได้