สาธิตการใช้งานมู่ลี่ระบบโซ่เส้นเดียว

ลักษณะการใช้งานมู่ลี่อลูมิเนียมขนาดใบ25มิลลิเมตร ระบบโซ่เส้นเดียว

วิดีโอแสดงตัวอย่างการใช้งานมู่ลี่อลูมิเนียมขนาดใบ25มิลลิเมตร รุ่นโซ่เส้นเดียว ระบบนี้จะใช้โซ่เส้นเดียวทั้งปรับใบและดึงมู่ลี่ขึ้นลง