ตัวอย่างสีม่านปรับแสงแบบแสงส่องผ่านได้บ้าง รหัส8603
ตัวอย่างใบม่านปรับแสงแบบดิมเอาท์สี 8603
ตัวอย่างใบม่านปรับแสงแบบแสงส่องผ่านได้บ้าง(ดิมเอาท์) สี 8603

Properties of Fabric
Fabric Type : polyester 100%
Fabric Weight : 18 gram/y.
Fabric Thickness : 0.48 mm.
width : 89 mm.
Openness Factor : 15%
UV Blockage : 85%
Fire Retardant : -

ตัวอย่างสีที่แสดงบนหน้าจอแค่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ใบม่านปรับแสงแบบแสงสามารถส่องผ่านได้(ดิมเอาท์,Dimout) ใบม่านปรับแสงชนิดนี้ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นใบที่มีลวดลายและสีสรรในตัว เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีแบบให้เลือกมากที่สุด เนื่องจากให้ความเป็นธรรมชาติเมื่อแสงส่องและราคาไม่สูง