การใช้งานม่านปรับแสง
ลักษณะการใช้งานการดึงม่านเปิดปิดและปรับองศาของใบ

การใช้งานม่านปรับแสงทำได้ทั้งการหมุนใบเพื่อรับแสงและรูดดึงเปิดปิด