มู่ลี่ไม้สีขาว ใบขนาด2นิ้ว@แอสปายพระราม9
มู่ลี่ไม้สีขาว ใบขนาด2นิ้ว@แอสปายพระราม9
รูปตัวอย่างงานติดตั้งมู่ลี่ไม้สีขาวห้องนอนเล็กคอนโดแอสปายพระราม9 เนื่องจากเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่แต่จุดที่มีช่องหน้าต่างแบบเปิดได้เป็นช่องเล็กจึงเลือกแบ่งม่านเป็น2ชุดโดยแยกชุดที่เปิดหน้าต่างได้แยกออกมา ภาพรวมยังดูสวยงามอยู่ด้วยการใช้ใบบังรางต่อเป็นเส้นยาว

มู่ลี่ไม้ ทางร้านมีให้เลือกใช้ทั้งที่ผลิตจากไม้รามินและไม้บาส โดยไม้รามินจะมีความหนาแน่นของเนื้อไม้มากกว่า มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและการบิดงอของไม้ได้มากกว่า ส่วนไม้บาสมีข้อดีคือน้ำหนักเบากว่าการดึงใช้งานทำได้สะดวกกว่า
เลือกใช้ไม้บาสหรือไม้รามิน กรณีชุดใหญ่ควรเลือกไม้รามินเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดปัญหาการบิดงอของใบมู่ลี่ในกรณีแสงแดดจัด หรือ เลือกใช้ไม้บาสแต่จำกัดความกว้างในแต่ละชุดเพื่อความคงทนและความสะดวกในการดึงขึ้นลง แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้ไม้ชนิดใดใน การดึงมู่ลี่ไม้ขึ้นลงบ่อยๆมีโอกาสจะทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้ โดยปกติการใช้งานจะเน้นไปที่การปรับมุมเพื่อป้องกันแดดหรือใช้มองวิวภายนอกเท่านั้น
การร้อยใบของมู่ลี่ไม้จะใช้เทปผ้า(บันไดผ้า)ในการร้อยใบเพื่อความสวยงาม การเปิดปิดปิดใบจะใช้เชือกในการดึงเปิดปิด