รูปการติดตั้งมู่ลี่ไม้สีขาวใบ50มม.บันไดผ้าสีขาว บริเวณประตูห้องนอน
รูปการติดตั้งมู่ลี่ไม้สีขาวใบ50มม.บันไดผ้าสีขาว บริเวณประตูห้องนอน
ตัวอย่างงานติดตั้งมู่ลี่ไม้ขนาดใบ50มม.สีขาว โดยใช้เทปบันไดผ้าสีขาว ที่บริเวณประตูห้องนอน สำหรับหน้างานขนาดใหญ่ทางร้านแนะนำให้แบ่งมู่ลี่ย่อยเป็นขนาดเล็กหลายชุด(ตามรูปแบ่งเป็น4ชุด)และเพื่อความสวยงามลงตัวและช่วยลดแสงจากภายนอกการแบ่งจะแบ่งตามช่องวงกบเดิม

มู่ลี่ไม้ ทางร้านมีให้เลือกใช้ทั้งที่ผลิตจากไม้รามินและไม้บาส โดยไม้รามินจะมีความหนาแน่นของเนื้อไม้มากกว่า มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและการบิดงอของไม้ได้มากกว่า ส่วนไม้บาสมีข้อดีคือน้ำหนักเบากว่าการดึงใช้งานทำได้สะดวกกว่า
เลือกใช้ไม้บาสหรือไม้รามิน กรณีชุดใหญ่ควรเลือกไม้รามินเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดปัญหาการบิดงอของใบมู่ลี่ในกรณีแสงแดดจัด หรือ เลือกใช้ไม้บาสแต่จำกัดความกว้างในแต่ละชุดเพื่อความคงทนและความสะดวกในการดึงขึ้นลง แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้ไม้ชนิดใดใน การดึงมู่ลี่ไม้ขึ้นลงบ่อยๆมีโอกาสจะทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้ โดยปกติการใช้งานจะเน้นไปที่การปรับมุมเพื่อป้องกันแดดหรือใช้มองวิวภายนอกเท่านั้น
การร้อยใบของมู่ลี่ไม้จะใช้เทปผ้า(บันไดผ้า)ในการร้อยใบเพื่อความสวยงาม การเปิดปิดปิดใบจะใช้เชือกในการดึงเปิดปิด