วอลเปเปอร์ลายไทย
รูปแบบการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ลายไทย รูปแบบ5

43-099
บอร์เดอร์
43-122
border
BDLT-053