วอลเปเปอร์ ลายไทยเล่ม2

แคตตาล็อกวอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม2 ต่อเนื่องจากเล่ม1 เนื้อกระดาษมีtextureที่ต่างออกไปโดยเล่ม2นี้ผิวกระดาษจะออกมันๆลื่นกว่าเล่ม1 เรื่องความคมชัดจะใกล้เคียงกับลายไทยเล่ม1 หากต้องการความคมชัดแนะนำให้เลือกจากตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยตั้งแต่เล่ม4ขึ้นไปจะมีลายเส้นที่คมชัดสวยงามและมีเนื้อทองเงางามกว่า
วอลล์เปเปอร์ลายไทยเล่ม2

ตัวอย่างสีของวอลเปเปอร์ที่แสดงบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนจากสีจริง ลูกค้าสามารถรับชมตัวอย่างจริงได้ที่ร้านผ้าม่านไทย

ลายไทยเล่ม 1
ลายไทยเล่ม 4
ลายไทยเล่ม 5
ลายไทยเล่ม 6
ลายจิตรกรรมไทย
ลายไทยเล่ม 3

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย LineThai Wallpaper เล่ม2
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายก้านต่อดอกเปลว สีเหลือง 43-100
43-100
วอลเปเปอร์ลายพุดตานสีครีม 43-101
43-101
วอลเปเปอร์ลายประจำยามหรือกุดั่นก้านแย่งสีครีม 43-104
43-104
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายบัวแก้วสีครีม 43-107
43-107
วอลเปเปอร์ลายกนกเปลวสีครีม 43-110
43-110
วอลเปเปอร์ลายไทยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่สีครีม 43-111
43-111
วอลเปเปอร์ลายไทยลายเทพพนมลายใหญ่สีครีม 43-099
43-099
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายก้านต่อดอกเปลว สีแสด 43-100-1
43-100-1
วอลเปเปอร์ลายพุดตานสีแสด 43-101-1
43-101-1
วอลเปเปอร์ลายประจำยามหรือกุดั่นก้านแย่งสีแสด 43-104-1
43-104-1
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายบัวแก้วสีอมแดง 43-107-1
43-107-1
วอลเปเปอร์ลายกนกเปลวสีแสด 43-110-1
43-110-1
วอลเปเปอร์ลายไทยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่สีแสด 43-111-1
43-111-1
วอลเปเปอร์ลายไทยลายเทพพนมลายใหญ่สีแสด 43-099-1
43-099-1
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายก้านต่อดอกเปลว สีน้ำเงิน 43-100-2
43-100-2
วอลเปเปอร์ลายพุดตานสีน้ำเงิน 43-101-2
43-101-2
วอลเปเปอร์ลายประจำยามหรือกุดั่นก้านแย่งสีน้ำเงิน 43-104-2
43-104-2
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายบัวแก้วสีน้ำเงิน 43-107-2
43-107-2
วอลเปเปอร์ลายกนกเปลวสีน้ำเงิน 43-110-2
43-110-2
วอลเปเปอร์ลายไทยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่สีน้ำเงิน 43-111-2
43-111-2
วอลเปเปอร์ลายไทยลายเทพพนมลายใหญ่สีน้ำเงิน 43-099-2
43-099-2
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายก้านต่อดอกเปลว สีแดง 43-100-3
43-100-3
วอลเปเปอร์ลายพุดตานสีแดง 43-101-3
43-101-3
วอลเปเปอร์ลายประจำยามหรือกุดั่นก้านแย่งสีแดง 43-104-3
43-104-3
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายบัวแก้วสีแดง 43-107-3
43-107-3
วอลเปเปอร์ลายกนกเปลวสีแดง 43-110-3
43-110-3
วอลเปเปอร์ลายไทยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่สีแดง 43-111-3
43-111-3
วอลเปเปอร์ลายไทยลายเทพพนมลายใหญ่สีแดง 43-099-3
43-099-3
หมายเหตุ รหัส 43-xxx- 1 ลายเป็นสีเหลืองพื้นเป็น สีอมส้ม , รหัส 43-xxx- 3 ลายเป็นสีเหลืองพื้นเป็น สีแดง

ลายก้านต่อดอกเปลว (43-100 ...) เป็นลายไทยที่มีลายวางในแนวตั้ง โดยมีก้านลายเดินขึ้นไปสลับกับลายกนกทั้งซ้ายและขวาสืบเนื่องไปโดยมีโครงสร้างโดยรวมเป็นทรงดอกบัว

ลายพุดตาน (43-101 ...) เป็นลายไทยที่สร้างมาจากดอกไม้ได้แก่ดอกพุตตาน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่แสดงอุดมสมบูรณ์และมีความงามอยู่ในตัว โดยต้นพุตตาลมีการนำเข้าจากประเทศจีน ช่างฝีมือของไทยเราได้ประดิษฐ์ลายให้เป็นดอกพุดตานแบบไทยได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง) (43-104 ...) เป็นลายประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระจังวางเป็นแนว นิยมใช้ตามพื้นที่หน้ากระดานและนำมาประกอบกับลายไทยอื่นๆ

ลายบัวแก้ว (43-107 ...) เป็นลายไทยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ดุจปัญญาจากคติธรรม โดยที่มาจากเรื่องดอกบัว4เหล่า ที่เกิดอยู่ใต้โคลนตมและโพล่พ้นจากโคลนตม กลายเป็นดอกบัวที่พ้นน้ำบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะทั้งมวล

ลายกนกเปลว (43-110 ...) เป็นลายไทยอีกลายหนึ่งที่สร้างสรรมาจากธรรมชาติ โดยใช้เปลวไฟใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพุทธปัญญา มีลักษณะพลิ้วสะบัดมีลีลาแห่งความเคลื่อนไหวเป็นลายชั้นสูง วอลเปเปอร์ลายในเหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งห้องหรือในสถานที่สำคัญ

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (43-111 ...) มาจากความเชื่อที่ว่า ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขประชาชนอยู่ดีกินดี จึงได้นำข้าวปลามาทำบุญตักบาตรจนทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตรคำว่า พุ่มข้าวบิณฑ์ มาจากคำว่า พูนข้าวบิณฑบาตร

ลายเทพพนม (43-099 ...) เป็นลายไทยที่มีคนรู้จักกันมากที่สุด มาจากความคิดที่ว่า เมื่อบุคคล พูดดี ทำดี เหล่าเทวดาจะสามารถรับรู้ได้และแสดงอาการสาธุการ ดังนั้นในที่ประชุมชนจึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี

ตัวอย่างวอลล์เปเปอร์ลายไทย LineThai Wall Covering
วอลเปเปอร์ลายใบโพธิ์สีแดง 43-119-14
43-119-14
วอลเปเปอร์ลายใบโพธิ์สีเหลือง 43-119-22
43-119-22
วอลเปเปอร์ลายใบโพธิ์สีขาวงาช้าง 43-119-22
43-119-08
วอลเปเปอร์ลายใบโพธิ์สีน้ำเงิน 43-119-23
43-119-23
วอลเปเปอร์ติดผนังลายปิดทองใหญ่สีเหลือง 43-106
43-106
วอลเปเปอร์ติดผนังลายปิดทองใหญ่สีน้ำเงิน 43-106-2
43-106-2
วอลเปเปอร์ติดผนังลายปิดทองใหญ่สีส้ม 43-106-1
43-106-1
วอลเปเปอร์ลายรามเกียรติ์สีน้ำตาล 43-109
43-109
วอลเปเปอร์ลายรามเกียรติ์สีส้ม 43-109-1
43-109-1
วอลเปเปอร์ลายรามเกียรติ์สีน้ำเงิน 43-109-2
43-109-2
วอลเปเปอร์ลายรามเกียรติ์สีน้ำเขียว 43-109-3
43-109-3
วอลเปเปอร์ติดผนังลายปิดทองเล็กสีครีม 03-108
03-108
วอลเปเปอร์ติดผนังลายปิดทองเล็กสีแสด 03-108-1
03-108-1
วอลเปเปอร์ติดผนังลายปิดทองเล็กสีแดง 03-108-3
03-108-3
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดอกไม้ล่วงสีแดง 43-105-3
43-105-3
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดอกไม้ล่วงสีครีม 43-105
43-105

ลายรามเกียรติ์ (43-109 ...) นำต้นแบบลายมาจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคัดเลือกเฉพาะภาพช่วงตอนบรมสุขเพื่อสื่อความหมายถึงบ้านที่มีความสงบสุข และมีความอบอุ่นในครอบครัว

ลายทองคำเปลวใหญ่ (03-106 ...) เป็นลายที่ส่งเสริมให้ห้องดูสมสง่ามีความหรูหรามีรสนิยม

ลายดอกไม้ล่วง (43-105 ...) เป็นปรัชญาที่แสดงถึงการต้อนรับสิ่งดีๆเช่นอะคันตุกะ สิ่งของสำคัญที่มาถึง โดยเทวดาและนางฟ้า จะมาโปรยดอกไม้ทิพย์และแสดงการต้อนรับ เหมาะสำหรับสถานที่ใช้รับแขกคนสำคัญ

Border เล่ม2
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-102
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-102-1
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-102-2
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-102-3
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-103
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-103-1
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-103-2
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-103-3
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-122
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-122-1
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-122-2
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-122-3
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-121
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-121-1
วอลล์เปเปอร์ ลายไทย
43-121-2
ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งวอลเปเปอร์ลายไทยลักษณะต่างๆ