วอลเปเปอร์ลายไทย-เล่ม4

วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม4 ตัวอย่างวอล์ลายไทยเล่มนี้จะเน้นความสวยงาม คุณภาพการพิมพ์ที่พิถีพิถัน เนื้อการะดาษจะแตกต่างจากเล่ม1-3 โดยตัวเนื้อการดาษจะมีเทกเจอร์ที่ละเอียด และ ลวดลายที่พิมพ์ลงจะเด่นคมชัด มีลายไทยยอดนิยมนำมาให้เลือกสรรเช่น ลายใบโพธิ์ใหญ่ ลายโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง ลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ลายไทยเทพพนม ลายประจำยาม ลายดอกพุตตาน ลายปิดทอง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

เชิญรับชมตัวอย่างจริงได้ที่ร้านผ้าม่านไทย

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม1
ลายไทยเล่ม 1
วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม2
ลายไทยเล่ม 2
ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6
ลายไทยเล่ม 6
ลายไทยเล่ม5
ลายไทยเล่ม 5
วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย
ลายจิตรกรรมไทย
วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม3
ลายไทยเล่ม 3

ตัวอย่างวอล์ลายไทยเล่ม4 เพียงบางส่วน คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ay-039-8 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีแดง
AY-039-8
ay-039-10 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีดำ
AY-039-10
ay-039-11 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีครีม
AY-039-11
ay-039-12 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีเหลือทอง
AY-039-12
ay-099-8 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมใหญ่สีแดง
AY-099-8
ay-099-10 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมใหญ่สีดำ
AY-099-10
ay-099-11 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีใหญ่ครีม
AY-099-11
ay-099-12 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมใหญ่สีเหลืองทอง
AY-099-12
ay-038-8 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีแดง
AY-038-8
ay-038-10 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีดำ
AY-038-10
ay-038-11 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีครีม
AY-038-11
ay-038-12 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีเหลืองทอง
AY-038-12
ay-033-8 วอลเปเปอร์ลายประจำยามสีแดง
AY-033-8
ay-033-10 วอลเปเปอร์ลายประจำยามสีดำ
AY-033-10
ay-033-11 วอลเปเปอร์ลายประจำยามสีครีม
AY-033-11
ay-033-12 วอลเปเปอร์ลายประจำยามสีเหลืองทอง
AY-033-12
ay-101-8 วอล์ลายไทยลายดอกพุตตานสีแดง
AY-101-8
ay-101-10 วอล์ลายไทยลายดอกพุตตานสีดำ
AY-101-10
ay-101-11 วอล์ลายไทยลายดอกพุตตานสีครีม
AY-101-11
ay-101-12 วอล์ลายไทยลายดอกพุตตานสีเหลืองทอง
AY-101-12
ay-061-8 วอลเปเปอร์ลายไทยลายปิดทองสีแดง
AY-061-8
ay-061-10 วอลเปเปอร์ลายไทยลายปิดทองสีดำ
AY-061-10
ay-061-11 วอลเปเปอร์ลายไทยลายปิดทองสีครีม
AY-061-11
ay-061-12 วอลเปเปอร์ลายไทยลายปิดทองสีเหลืองทอง
AY-061-12
ay-142-8 วอล์ลายไทยลายใบโพธิ์ปิดทอง
AY-124-8
ay-125 วอล์ลายไทยลายโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
AY-125
ay-125 วอล์ลายไทยลายโพธิ์เงินโพธิ์ทอง(ส่วนสีทอง)
AY-125
ay-47-128 วอล์ลายไทยลายเทพพนมเล็กสีแดง
AY-47-128
ay-126-8 ลายไทยลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง(ส่วนสีทอง)พื้นแดง
AY-126-8
ay-126-8 ลายไทยลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง(ส่วนสีเงิน)พื้นแดง
AY-126-8
ay-126-15 ลายไทยลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง(ส่วนสีทอง)พื้นขาว
AY-126-15
ay-126-15 ลายไทยลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง(ส่วนสีเงิน)พื้นขาว
AY-126-15
ay-142-8 บอร์เดอร์ลายไทยเทพพนมสีแดง
AY-122-8
ay-142-10 บอร์เดอร์ลายไทยเทพพนมสีดำ
AY-122-10
ay-142-11 บอร์เดอร์ลายไทยเทพพนมสีครีม
AY-122-11
ay-142-12 บอร์เดอร์ลายไทยเทพพนมสีเหลืองทอง
AY-122-12

ตัวอย่างสีของวอลเปเปอร์ที่แสดงบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนจากสีจริง

ลายละเอียดวอล์เปเปอร์ลายไทยเล่ม4

วอลเปเปอร์ลายไทย ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความสวยงามแบบไทยๆ หากถามว่าทำไม การแต่งบ้าน หรือแต่งร้านอาหาร สปาด้วยการใช้วอลเปเปอร์ลายไทยถึงได้รับความนิยมสูงนั้น ก็เพราะลวดลายที่ประณีตสวยงาม สร้างสรรค์ลวดลายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยดึงดูดและสร้างบรรยากาศของผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้น ได้รับความรู้สึกที่เป็นไทยอย่างแท้จริง

ลายเทพพนม (AY-039-... , AY-099-...) วอลเปเปอร์ลายนี้จัดเป็นลายยอดนิยมมักนำมาติดในร้านอาหารหรือสปาในส่วนตอนรับลูกค้า โดยมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือเทวดาพนมมือ โดยมักเขียนไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย มีจุดกำเนิดจากความคิดที่ว่า การที่คนเราคิดดีทำดีพูดดี พวกเทวดาจะแสดงอาการสาธุ ดังนั้นในที่ประชุมชนจึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (AY-038 ...) เป็นลายที่มาจากปรัชญาความคิดที่ว่าการที่ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงนำมาตักบาตร จนข้าวพูนขึ้นพ้นบาตรพระ เป็นที่มาของลายพุ่มข้าวบิณฑ์(พูน+ข้าว+บิณฑบาตร) เป็นลายดั่งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้พัฒนาจนถึงปัจจุบัน

ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง) (AY-033 ...) ลายประจำยาม เป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระจังผูกลายเป็นแนว นิยมใช้ตามพื้นที่หน้ากระดานนำมาประกอบกันลายลื่น และ สามารถนำมาใช้ประกอบกับวอลเปเปอร์ลายไทยลายอื่นๆได้

ลายปิดทอง (AY-061...) เป็นลายไทยที่เหมาะในการนำมาตกแต่งเพื่อเพิ่มความหรูหรา มีที่มาจากการจำลองการปิดทองจากองค์พระเจดีย์ที่วัดพระแก้ว วอลเปเปอร์ลายนี้เหมาะที่จะใช้เพิ่มความหรูหราให้กับห้องได้เป็นอย่างดี

ลายใบโพธิ์ปิดทอง (AY-124-8) เป็นลายที่จำลองการปิดทองจากวัดพระแก้วใช้สำหรับตกแต่งเพิ่มความหรูหราให้กับสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดี

ลายโพธิ์เงินโพธิ์ทอง (AY-125) เป็นลายที่ประกอบด้วยต้นโพธิ์สีเงินและสีทอง และลายปิดทองซึ่งจำลองมาจากวัดพระแก้วใช้สำหรับตกแต่งเพิ่มความหรูหราให้กับสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดี

ลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง (AY-126-8,AY-126-15) ต้นโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง หมายถึง สุขภาพแข็งแรงอายุยืนมีความร่มเย็นประดุจร่มโพธิ์ร่มไทร โพธิ์เงินโพธิ์ทองมักใช้ประดับตามโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป

ลายดอกพุดตาน (AY-101 ...) ถือเป็นดอกไม้แห่งความงดงามและอุดมสมบูรณ์ นำเข้ามาจากจีนในสมัยช่วงรัชกาลที่2-3โดยที่ช่างไทยได้ประดิษษ์ลายให้เป็นดอกพุดตานแบบไทยได้อย่างกลมกลืนสวยงาม