ตัวอย่างวอลเปเปอรลายไทย์สำหรับติดฝาผนังและเพดาน เล่ม3

วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม 3 (Line's Thai Resident) สำหรับเล่ม3นี้ ลายส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้านพักอาศัยเป็นหลัก โดยเนื้อการดาษยังเคลือบไวนิวไว้เหมือนเดิม วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม3

ตัวอย่างสีบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนตัวอย่างจริง

ลายไทยเล่ม 1
ลายไทยเล่ม 2
ลายไทยเล่ม 4
ลายไทยเล่ม 6
ลายจิตรกรรมไทย
ลายไทยเล่ม 5

วอลล์เปเปอร์ลายไทย ตัวอย่างเล่ม 3
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-112-09
43-112-09
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-112-11
43-112-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-112-12
43-112-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-112-14
43-112-14
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-112-15
43-112-15
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ 43-113-09
43-113-09
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ 43-113-10
43-113-10
วอลล์เปวอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ 43-113-11ปอร์ลายไทย
43-113-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ 43-113-14
43-113-14
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ 43-113-17
43-113-17
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-114-09
43-114-09
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-114-10
43-114-10
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-114-11
43-114-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-114-12
43-114-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายใบเทศ 43-114-13
43-114-13
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายช่อเปลว 43-116-09
43-116-09
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายช่อเปลว 43-116-10
43-116-10
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายช่อเปลว 43-116-11
43-116-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายช่อเปลว 43-116-12
43-116-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทยลายช่อเปลว 43-116-13
43-116-13

ลายใบเทศ (43-112 ...,43-114 ...) เป็นชื่อเฉพาะของใบไม้ที่ประดิษฐ์แล้วจาก ใบฝ้ายเทศ ใบพุตตานหรือดอกบัว ลักษณะรูปทรงดดยทั่วไปเส้นรอบนอก และจังหวะหยักบากเหมือนกับดอกบัว

ลายเถาเลื้อยใบเทศ (43-113 ...) เป็นลายประยุกต์โดยใช้วางลายแบบตะวันตกแต่ใช้เส้นสายลายดอกของศิลปะไทยมาจัดวางซึ่งได้ความงดงามแบบไทย และเป็นสากล

ลายช่อเปลว (43-116 ...) จัดเป็นลายที่มีโครงสร้างมาจากทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แล้วนำกนกมาวางลายใส่นกคาบ เป็นลายดอกลอยมักจะใช้เป็นลายผ้าและฝาผนัง

วอลล์เปเปอร์ ลายไทยเล่ม 3
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
03-3594-1
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
03-3594-2
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
03-3594-3
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
03-3594
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-109-1
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-109-2
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-109-3
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-109
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-120-09
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-120-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-120-13
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-120-19
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-115-10
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-115-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-115-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-115-13
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-118-10
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-118-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-118-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-118-15
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-117-10
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-117-11
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-117-12
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-117-15
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-119-14
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-119-22
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-119-23
วอลล์เปเปอร์ลายไทย
43-113-18

ลายรามเกียรติ์ (43-109-X) นำต้นแบบลายมาจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคัดเลือกเฉพาะภาพช่วงตอนบรมสุขเพื่อสื่อความหมายถึงบ้านที่มีความสงบสุข และมีความอบอุ่นในครอบครัว

ลายใบโพธิ์ขด (43-117-XX , 43-118-XX) เป็นลายที่ประดิษฐ์จากรูปฟอร์มใบโพธิ์นำมาดีไซน์ใหม่ให้ดูเป็นลายร่วมสมัย ปรับสีหลากหลายให้เหมาะสมกับการตกแต่งและกับบ้านได้

ลายเทวดาร่ายรำ (43-120-XX) ภาพเทวดาและนางฟ้าแสดงอาการร่ายรำเป็นการต้อนรับสิ่งดีๆที่จะมาถึง

ลายดอกบัวแก้ว (43-115-XX) มีโครงสร้างมาจากทรงดอกบัว แล้ววางลายร้อยกัน มีกระจังเป็นตัวเชื่อมต่อลาย ปรับสีให้เหมาะสมกับการใช้ประดับตกแต่งบ้าน

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งวอลเปเปอร์ลายไทยลักษณะต่างๆ