วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ลายไทยเล่ม7

วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ลายไทยเล่ม7 ลายจิตรกรรมไทยเหมาะสำหรับการใช้ตกแต่งสถานที่เน้นความโดนเด่นหรูหราเน้นการแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ด้วยโทนสี9โทนหลักเช่น ทอง เงิน ทองแดง เบส เทาเงิน เทาเขียว ฟ้าน้ำทะเล เขียวเทอร์ควอยซ์ น้ำตาลเอิร์ทโทน
วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทยเล่มนี้ประกอบด้วยลายเด่นๆได้แก่ ลายประเพณีไทย(สงกรานต์ ลอยกระทง) ลายป่าหิมพานต์ ลายสระบัว ลายรามเกียรติ์ ลายคชสาร ลายตลาดน้ำ ลายราชรถ ลายเทพชุมนุม ศิลปะบนผืนผนังที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ช่วยเพิ่มความหรูหรา เหมาะกับสถานที่ต่างๆเช่น สปาไทย บ้ายไทย ห้องพระ ร้านอาหารไทย โรงแรม วัดไทย ฯลฯ วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม7

ตัวอย่างสีบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนตัวอย่างจริง

ลายไทยเล่ม 1
ลายไทยเล่ม 2
ลายไทยเล่ม 4
ลายไทยเล่ม 5
ลายไทยเล่ม 6
ลายไทยเล่ม 3

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย
วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ลายสงกรานต์ รหัส AY-47-123
AY-47-123
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายป่าหิมพานต์ รหัส AY-47-124
AY-47-124
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายลอยกระทง รหัส AY-47-127
AY-47-127
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายราชรถ รหัส AY-129
AY-129
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเทพชุมนุม รหัส AY-43-128
AY-43-128
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายตลาดน้ำสีฟ้า รหัส RAT-201
RAT-201
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายตลาดน้ำสีน้ำตาล รหัส RAT-202
RAT-202
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสงกรานต์ รหัส RAT-101
RAT-101
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสงกรานต์ รหัส RAT-102
RAT-102
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสงกรานต์ รหัส RAT-103
RAT-103
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายคชสาร รหัส RAT-301
RAT-301
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายคชสาร รหัส RAT-302
RAT-302
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายคชสาร รหัส RAT-303
RAT-303
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายคชสาร รหัส RAT-304
RAT-304
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสระบัว รหัส RAT-601
RAT-601
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสระบัว รหัส RAT-602
RAT-602
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสระบัว รหัส RAT-603
RAT-603
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสระบัว รหัส RAT-604
RAT-604
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสระบัว รหัส RAT-605
RAT-605
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายสระบัว รหัส RAT-606
RAT-606
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายป่าหิมพานต์ รหัส RAT-501
RAT-501
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายป่าหิมพานต์ รหัส RAT-502
RAT-502
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายป่าหิมพานต์ รหัส RAT-503
RAT-503
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ รหัส RAT-701
RAT-701
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ รหัส RAT-702
RAT-702
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ รหัส RAT-703
RAT-703
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ รหัส RAT-704
RAT-704

ลายสงกรานต์ AY-47-123 , RAT-101 , RAT-102 , RAT-103
ลายป่าหิมพานต์ AY-47-124 , RAT-501 , RAT-502 , RAT-503
ลายลอยกระทง AY-47-127
ลายราชรถ AY-129
เทพชุมนุม(border) AY-43-128
ลายตลาดน้ำ RAT-201 , RAT-202
ลายคชสาร RAT-301 , RAT-302 , RAT-303 , RAT-304
ลายสระบัว RAT-601 , RAT-602 , RAT-603 , RAT-604 , RAT-605, RAT-606
ลายรามเกียรติ์ RAT-701 , RAT-702 , RAT-703 , RAT-704

ตัวอย่างสีของวอลเปเปอร์ที่แสดงบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนจากสีจริง