ตัวอย่าง วอลเปเปอรลายไทย เล่ม5

วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม5 ลายไทยถือเป็นลวดลายที่ใช้ในการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สืบสานกันมาแต่ครั้งโบราณกาลมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน โดยศิลปะสวยงามนี้ เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาด ของช่างฝีมือไทยในอดีต ที่นำลักษณะเด่นต่างๆที่พบในธรรมชาติมาสร้างสรรเป็นลวดลายไทย
วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม5 ลวดลายเส้นที่เด่นชัด ลายไทยเด่นๆในเล่มนี้ได้แก่ ลายเรือสุพรรณหงส์ ลายกนกไขว้ช่อหาง ลายใบโพธิ์ วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม5

ตัวอย่างสีบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนตัวอย่างจริง

ลายไทยเล่ม 1
ลายไทยเล่ม 2
ลายไทยเล่ม 4
ลายไทยเล่ม 6
ลายจิตรกรรมไทย
ลายไทยเล่ม 3

วอลเปเปอร์ลายไทย ตัวอย่างเล่ม5
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเรือสุพรรณหงส์สีแดง รหัสJ201
J-201
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเรือสุพรรณหงส์สีเหลือง รหัสJ205
J-205
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเรือสุพรรณหงส์สีขาว รหัสJ206
J-206
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ์สีแดง รหัสj301
J-301
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ์สีขาว รหัสj304
J-304
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ์สีเหลือง รหัสj305
J-305
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณสีแดง รหัสj501
J-501
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณสีขาว รหัสj503
J-503
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณสีเหลือง รหัสj504
J-504
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามสีแดง รหัสj701
J-701
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามสีขาว รหัสj706
J-706
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามสีเหลือง รหัสj704
J-704
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายใบโพธิ์สีแดง รหัสj901
J-901
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายใบโพธิ์สีขาว รหัสj903
J-903
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายใบโพธิ์สีเหลือง รหัสj904
J-904
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายกนกไขว้ช่อหางโตสีแดง รหัสj1101
J-1101
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายกนกไขว้ช่อหางโตสีขาว รหัสj1103
J-1103
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายกนกไขว้ช่อหางสีเหลือง รหัสj1104
J-1104
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายดาวสีแดง รหัสj601
J-601
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายดาวสีขาว รหัสj603
J-603
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายดาวสีเหลือง รหัสj604
J-604
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองพื้นแดง รหัสj401
J-401
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองพื้นขาว รหัสj403
J-403
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนมดอกพุดตาน รหัสj801
J-801
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนมสีแดง รหัสj101
J-101
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนมสีเหลือง รหัสj102
J-102
วอลล์เปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนมสีขาว รหัสj106
J-106

ลายเรือสุพรรณหงส์ ( j-2xx) เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีการตกแต่งและแกะสลักลวดลายสวยงามเป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งและพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

ลายต้นโพธิ์ ( j-3xx) เป็นลายที่ประกอบด้วยต้นโพธิ์สีเหลือง

ลายพุ่มข้าวบิณ ( j-5xx) เป็นลายที่มาจากความคิดที่ว่าการที่ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขจึงนำข้าวปลาอาหารมาตักบาตร จนข้าวพูนขึ้นพ้นบาตรพระ เป็นที่มาของลายพุ่มข้าวบิณฑ์(พูน+ข้าว+บิณฑบาตร) เป็นลายดั่งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้พัฒนาจนถึงปัจจุบัน

ลายประจำยาม ( j-7xx) เป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระจังผูกกลายเป็นแนว นิยมใช้ตามพื้นที่หน้ากระดานนำมาประกอบกันลายลื่น และ สามารถนำมาใช้ประกอบกับวอลเปเปอร์ลายไทยลายอื่นๆได้

ลายใบโพธิ์ ( j-9xx) เป็นลายที่ประดิษฐ์จากรูปฟอร์มใบโพธิ์นำมาดีไซน์ใหม่ให้ดูเป็นลายร่วมสมัย

ลายกนกไขว้ช่อหาง ( j-11xx) ใช้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ลายเทพพนมดอกพุดตาน ( j-801) เป็นลายที่ผู้คนรู้จักกันมาก ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือเทวดาพนมมือเพิ่มความสวยงามโดดเด่นด้วยดอกพุดตานล้อมรอบเทพพนม ลายนี้ช่างฝีมือมักเขียนไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย มีจุดกำเนิดจากความคิดที่ว่า การที่คนเราคิดดีทำดีพูดดี พวกเทวดาจะแสดงอาการสาธุ

ลายต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ( j-4xx) เป็นลายที่ประกอบด้วยต้นโพธิ์สีเงินและสีทอง ใช้สำหรับตกแต่งเพิ่มความหรูหราให้กับสถานที่นั้นๆ

ตัวอย่างสีของวอลเปเปอร์ที่แสดงบนหน้าจออาจคลาดเคลื่อนจากสีจริง