วอลเปเปอร์ลายไทย
รูปแบบการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ลายไทย รูปแบบ4

43-101-3
บอร์เดอร์
43-103-3
border
43-102-3