ตัวอย่างสี มู่ลี่ชนิดอลูมิเนียมขนาด25มม.และขนาด50มม.

ตัวอย่างสีของใบชนิดอลูมิเนียมมีให้เลือกหลากหลาย ตัวอย่างในหน้านี้เป็นเพียงส่วนนึงเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ได้ทั้งขนาดใบ25มม.และ50มม.

สีใบมู่ลี่ขนาด25และ50มิลลิเมตรบางส่วน
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 086
086
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 101
101 ขาว
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 109
109
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 114
114
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 127
127 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 129
129 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 201
201
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 203
203
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 205
205
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 207
207
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 214
214
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 236
236
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 267
267 Extra silver
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 917 classic_silver
917 silver
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 401
401 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 406
406
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 409
409
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 410
410
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 415
415
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 507
507
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 518
518
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 521
521
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 530
530
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 533
533 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 539
539
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 550
550
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 601
601
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 603
603
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 610
610 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 615
615
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 628
628
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 633
633 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 708
708
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 711
711
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 736
736
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 802
802 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 809
809
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 810
810 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 812
812 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 814
814
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 826
826
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 834
834 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 842
842 *
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 903
903
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 904
904
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 905
905
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 907
907
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 908
908
สีมู่ลี่อลูมิเนียม 909
909

สีตัวอย่างมู่ลี่อลูมิเนียมด้านบนนี้ แค่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
* ผิวไม่มันวาว
หมายเหตุ สีตัวอย่างบางสี มีจำหน่ายแค่เฉพาะขนาดใบ25mm.

สีบันไดผ้า เฉพาะ มู่ลี่อลูมิเนียม50มม.
บันไดผ้าสีwhite
White
บันไดผ้าสีnature
Nature
บันไดผ้าสีgolder-oak
Golden Oak
บันไดผ้าสีMahogany
Mahogany
บันไดผ้าสีTigerEye
Tiger Eye
บันไดผ้าสีPegon
Pegon
บันไดผ้าสีRose
Rose
บันไดผ้าสีTeak
Teak
บันไดผ้าสีCream
Cream
บันไดผ้าสีBlack
Black