คู่มือการติดตั้งม่านปรับแสง(แนวตั้ง)

แนะนำวิธีในการติดตั้งม่านปรับแสง แบบแนวตั้งชนิดใบใยสังเคราะห์ด้วยต้นเองคร่าวๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าเพื่อนำไปติดตั้งเอง หรือ ดูเป็นแนวทางก่อนสั่งซื้อ
ดูรายละเอียดสินค้ารูปตัวอย่างงานติดตั้งและตัวอย่างสีใบม่านปรับแสง

ม่านปรับแสงแนวตั้งใบใยสังเคราะห์ชนิดแสงผ่านได้
ม่านปรับแสงแนวตั้งใบใยสังเคราะห์ชนิดแสงผ่านได้

1.) เริ่มด้วยการมาร์คจุดสำหรับติดตั้งขาจับราง(ขาที่ใช้ยึดรางม่านปรับแสงกับโครงสร้างอาคาร) ที่ผนังหรือเพดาน ระยะกว้าง ให้วัดจากขอบด้านซ้ายและขวาเข้ามาประมาณด้านละ10-15ซม. และ ตำแหน่งตรงกลางของราง หรือกรณีชุดมีความกว้างมาก ให้กะระยะของขาจับแต่ละตัวห่างกันประมาณ50-80ซม. หรือตามความเหมาะสม
โดยมาร์คจุดเหนือขอบวงกบขึ้นไปประมาณ10-15ซม. หรือ ตามระยะที่ได้เผื่อไว้ก่อนสั่งผลิต

วิธีตั้งม่านปรับแสง1

2.) นำขาจับราง(ซึ่งประกอบด้วยขายื่นและลิ้นล็อกราง) มาตั้งตำแหน่งของลิ้นล็อกรางให้ออกมาได้ระยะเท่ากันทุกตัว จากนั้นนำขาจับมาติดกับผนังในตําแหน่งไว้มาร์ค
สำหรับกรณีติดตั้งเพดานควรถอดขายื่นออกจากลิ้นล็อกรางก่อนการติดตั้ง(ใช้เฉพาะลิ้น)

วิธีตั้งม่านปรับแสง2

3.) นํารางม่านปรับแสงมาล็อกเข้ากับขาจับ โดยเริ่มจากใส่รางให้รางด้านหลังเข้าร่องกับลิ้นล็อกในทิศทางตามรูปที่1 จากนั้นให้ดันรางขึ้นเพื่อให้ตัวรางล็อกกับลิ้นจับในทิศทางตามรูปที่2 เมื่อรางล็อกกับขาจับแล้วจะมีเสียงดังแป๊ก
ขยับซ้าย-ขวา หาตำแหน่งที่พอดี จากนั้นล็อกรางเข้ากับขาจับตัวอื่นๆให้ครบ

วิธีตั้งม่านปรับแสง3

4.) นำใบม่านปรับแสงเสียบเข้ากับลูกล้อ โดยใส่ที่ละใบเรียงลำดับกันไปเรื่อยๆ ไม่ข้ามลำดับกัน

วิธีตั้งม่านปรับแสง4

5.) ทดสอบการใช้งาน ปรับแสงโดยใช้โซ่ และ ดึงรูดเปิดปิดโดยใช้เชือก

วิธีตั้งม่านปรับแสง5